DİRİLİ QURBANİ MƏCLİSİ-10 il: YARADILMASI VƏ TARİXİ FƏALİYYƏTİNƏ ÖTƏRİ BAXIŞ


35_nSözün-Sazın VAR olduğu çağlardan ədəbi-bədii birliklər zaman-zaman yaranmış, qısa və ya uzunmüddətli fəaliyyət göstərmiş, tədricən tarixin arxivinə köçmüş, yaxud yenidən bərpa olunaraq sonrakı nəsllərin malına çevrilmişdir. Təsadüfi deyildir ki, aşıq və şair məclislərinin fəaliyyət tarixi və əhəmiyyəti tədqiqatçılar tərəfindən daim araşdırma və öyrənmə obyekti olmuşdur. Bu yazının geri kalanını okuyun

Reklamlar

DİRİLİ QURBANİ MƏCLİSİNİN 10 YAŞI


179Avqustun 2-də «Xudafərin» şadlıq sarayında «Dirili Qurbani» məclisinin yaradılmasının 10 illik yubileyi keçirildi. Tədbir tədqiqatçı-jurnalist Tariyel Abbasılının aparıcılığı ilə keçdi. O, 10 il bundan əvvəl 25 apreldə özülü qoyulmuş «Dirili Qurbani» məclisinin bu müddət ərzində keçmiş olduğu yola nəzər salmaq üçün sözü məclisin rəhbəri Yusif Diriliyə verdi. Bu yazının geri kalanını okuyun

AŞIQ İSA TƏBRİZİ


unnamed (2)

 

 

 

 

 

 

TANITMA

Sevgili oxucular, dəyərli yurddaşlar!
Əslən Quzey Azərbaycanın Tovuz mahalının Qaraxanlı obasından olan Aşıq İsa Təbrizli, bəzən Qaraxanlı təxəllüsü ilə də yazıb-yaradır, o taylı-bu taylı Azərbaycanımızın el şənliklərində, dövlət tədbirlərində, Uluslararası yarışmalarda ürəklə, məharətlə, uğurla çıxış edir. Həm də bir aktyor qismində doğma sazı ilə-şəkər sözü ilə birgə bir-birindən maraqlı, yaddaqalan filmlərə-kinolara çəkilir. Bu yazının geri kalanını okuyun

DİRİLİ QURBANİ MƏCLİSİ: BU GÜNLƏ DÜNƏNİN VƏHDƏTİ


 

BUN01

 

 

Bünyad Kazımov

Məclisin elm bölməsinin üzvü,
“Azərbaycanın Yaradıı Ziyalıları” İctimai Birliyinin sədri,
texnika elmləri namizədi

 

 

“Dirili Qurbani” məclisinin yaranması Azərbaycanda qədim ozan aşıq sənətinin ən layiqli nümayəndəsi Aşıq Qurbaninin sənət dünyasına bugündən bir işıq salınması zərurəti ilə bağlı olmuşdur. Bu işığın yayılma və təsir gücü sonradan elə olacaqdı ki, bütün Azərbaycan eli bu gücdən öz nurlu payını qazanacaq, ustadın sirli-sehrli kəlmələrindən bəhrələnəcək və bunun sayəsində dönməz özgüvənini əldə edəcəkdir. Bu yazının geri kalanını okuyun

GİCƏKİ DAĞINA SƏFƏRİMİN TƏFƏRRÜATLARI


35_nMƏRƏZƏ XATİRƏLƏRİMDƏN: YUSİF DİRİLİ
şair-publisist, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

Qobustan rayonunun Dərəkənd kəndində müəllim işləyirəm. Vətən şəhidi İqbal İbrahimovun adını daşıyat tam orta məktəbdə. Artıq 8 ildir Bakıdan bura təpik döyürəm. Ancaq bəxtimə yaxşı yer, yaxın yer, yaxşı camaat düşüb. 2010-cu ilə qədər dəfələrlə eşitmişdim ki, bu bölgənin ən hündür dağlarından biri də Gicəki dağıdır. Bu yazının geri kalanını okuyun

ДИРИЛИ ГУРБАНИ


1

Qurbani

 

 

Anna BARTKULAŞVİLİ

QURBANİ POEZİYASINDAN SEÇMƏLƏR RUS DİLİNDƏ

 

 

Şah İsmayıl Xətainin hakimiyyəti illərində yaşamış Qurbani XVI əsr Azərbaycan aşıq poeziyasının görkəmli nümayəndəsi kimi yazıb-yaradan sonrakı sənətkarların yaradıcılığında dərin iz qoymuş saz-söz ustadıdır. Daim xalq içərisində olan və şerlərini onun zövqünə və ruhuna uyğun kökləyən bu el sənətkarının yaradıcılığında insan və təbiət gözəlliklərinin vəhdəti aparıcı yer tutur. Bu yazının geri kalanını okuyun

MƏNADAN YARANAN MƏNA YAŞADIR!


files

 

 

 Eluca ATALI

 

 

DİRİLİ QURBANİ MƏCLİSİNİN ON İLLİYİNƏ

(İzhar)

Biz səkkiz nəfər Qurbani Ədəbi Məclisini təsis etdik.
Böyük iddia ilə meydana girmədik, yeni nəsə kəşf etmək, nə də olanı dağıdıb, yeni yaratmaq eşqimiz yox idi. Biz isədik ki, bizə qədər gəlib çıxan Qurbani adı, irsi bizdən sonra da var olsun. Bu yazının geri kalanını okuyun

DİRİLİ QURBANİ MƏCLİSİNİN 10 YAŞINA


1177

 

 

 Rövşən Yerfi
 Yazıçı-publisist

 

 

On il əvvəl 39 yaşım vardı, hələ özümü gənc hesab edirdim.Gec də olsa ilk kitabım çap olunmuşdu. Yaradıcılıqla bağlı arzularım, niyyətlərim çox idi. Belə bir vaxtda, yaz günlərinin birində illərdir dostluq etdiyim Yusif Dirili, yaratmaq istədiyi Dirili Qurbani Məclisi haqqında danışıb, məni də bu məclisə dəvət etdi. Əvvəlcə etiraz etmək istədim. Axı mən nə şairliyi, nə də aşıqlığı bacaran adam deyiləm. Yusif bəy buyurdu ki, sən məclisin nəsr bölməsində çalışarsan. Razılaşdım. Birinci toplantımız qəzet redaksiyasında, sonra kitabxanada oldu. Üzvlərimiz artdıqca, sıralarımız böyüdükcə Nizami rayonunda yerləşən kitabxana bizə darlıq etdi, “Xudafərin” şadlıq evinin geniş zallarına keçdik.
Ədəbi məclisin sorağı günü-gündən Bakı hüdudlarını aşıb İrandakı, Türkiyədəki həmkarlarımıza qədər yayıldı. İctimai Televiziyada, dövlət radiosunun müxtəlif yayımlarında dəfələrlə məclislə bağlı verilişlər efirə getdi. “Dirili Qurbani” qəzeti çap olundu, sonralar qəzet ədəbi məcmuəyə çevrildi. Davamlı olaraq məclis üzvlərinin yaradıcılıq nümunələri toplanmış çoxlu sayda almanaxlar nəşr olundu. Həmin almanaxların altısında mənim də yazılarım var.
Keçirilən məclislərin birində mənim ilk kitabım da müzakirəyə çıxarıldı. Üç ilə yaxın ədəbi məclislərin tədbirlərində müntəzəm iştirak etdim. Sonra zənnim özünü doğrultdu: bura yığışan insanları əsasən saz və poeziya daha çox cəlb edirdi. Bura nəsr meydanı deyildi. Nəsrlə məşğul olan, maraqlanan olduqca az idi. Odur ki, mən bu səbəbdən sonrakı vaxtlarda hərdənbir görünməyə başladım.
Bu ədəbi məclisdə özümə Sahib Abdullayev, Sabir Şirvan, Firudin Şahbuzlu, Nəriman Mahmud, Malik Əhmədoğlu, Eluca Atalı kimi xeyli yazıçı dostlar qazandım.
Biz on il qocaldıq, ancaq Dirili Qurbani Məclisi on il böyüdü, on yaşına çatdı. Arzum budur ki, bizdən fərqli olaraq bu məclis daim cavan qalsın, yeni cavan üzvləri ilə daha böyük yaradıcılıq nailiyyətləri qazansın, ustad Qurbaninin özü qədər yaşarı olsun…

Bu yazının geri kalanını okuyun

MƏŞUM XOCALI SOYQIRIMININ SƏHƏRİ GÜNÜ VƏ ONDAN SONRAKI ZAMAN


Yusif

 

 

Yusif DİRİLİ

 

 

HƏMİN ANLARI UNUTMAQ OLDUQCA ÇƏTİNDİR

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixində ən qanlı və faciəvi hadisə olan Xocalı soyqırımı birmənalı olaraq bəşəri cinayət kimi dəyərləndirilməlidir. Artıq bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılıb. Hadisənin mahiyyəti, həcmi və səbəbi indi çoxumuza məlumdur. Fəqət faciənin başlanğıcında, yaxud 2-3 gün ərzində o əhalimizə tamam başqa şəkildə təqdim edilmişdi. Hadisə dövrünü yaşayanlardan və həmin günlərdə az-çox əlindən gələni etməyə çalışan minlərlə fədakar insanlar sırasında olanlardan biri kimi xatirimdə qalanları bölüşmək istəyirəm. Bu yazının geri kalanını okuyun

NUH PEYĞƏMBƏR, MAZAN NƏNƏ VƏ SOFU OCAĞI


Yusif

OBL- YUSİF

Yusif DİRİLİ
NUH PEYĞƏMBƏR, MAZAN NƏNƏ VƏ SOFU OCAĞI
(El şairi S.Bilalın şəcərəsi, həyatı və yaradıcılığı əsasında)

Redaktor və ön sözün müəllifi: Məmməd Əli Xudafərinli,
şair-filoloq Bu yazının geri kalanını okuyun

DİRİDİR DƏRDİM MƏNİM


Yusif

ddm

Yusif Dirili

“DİRİDİR DƏRDİM MƏNİM”

(Bayatılar)

Bakı, “Təfəkkür”, 2011

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun Elmi Şurasının (26.02.2010-cu il tarixli, 02 saylı) qərarı ilə çap olunub. Bu yazının geri kalanını okuyun

ZƏNCİRLƏNMİŞ ƏDALƏT


n-02

Ramil 000 - 12 00

Nəriman Mahmud

“Zəncirlənmiş ədalət” kitabında bayrağımızı, şəhidlərimizi, qadınlarımızı və bütövlükdə xalqımızı dəfələrlə təhqir etdiyi üçün erməni hərbçisi Qurgen Marqaryanı cəzalandıran Azərbaycan zabiti Ramil Səfərovun Ermənistanın ərazimizə təcavüzü nəticəsində yaşamış olduğu Qarabağ müharibəsinin acıları, uşaq yaşlarında keçirdiyi sarsıntılar, Cəbrayıl rayonunun işğalı zamanı ermənilərin törətdiyi vəşhiliklər, yaxınlarının, doğmalarının, ümumiyyətlə vətəndaşlarımızın görünməmiş vəhşiliklə, xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilməsi əksini tapmışdır. Kitabda qəhrəmanın keçdiyi həyat yolu ilə bərabər, Cəbrayılın özünümüdafiə qüvvələrinin, milli ordumuzun rayondakı bölmələrinin döyüş yolu da təsvir edilmişdir. Bu yazının geri kalanını okuyun

FİRUDİN ŞAHBUZLU – 50


SEVDALI ÖMRÜN YETKİNLİK ÇAĞIFirudin

Əzəldən gözəllik divanəsiyəm,
Bir gözəl xanımın pərvanəsiyəm.
Təkcə gözəlliyi mənim bəsimdir,
Mən elə xəyallar məstanəsiyəm. Bu yazının geri kalanını okuyun

ASİF ATANIN TƏBİƏT GÖRÜŞLƏRİ


y-03Yusif DİRİLİ

Asif Ata digər sahələrdə olduğu kimi ekologiyaya, başqa sözlə, ətraf mühitə dair bir çox qiymətli fikirlər söyləmiş, özünün izharlarında, müsahibələrində, əsərlərində təbiətlə bağlı düşüncələrini aydın şəkildə göstərmişdir. Bu yazının geri kalanını okuyun

“QƏLBİMİN QƏM ÇİÇƏKLƏRİ” DİRİLİ QURBANİ MƏCLİSİNDƏ


HecerMəclisin üzvü, şairə Həcər Qəbələnin yeni kitabı Qurbani məclisində təqdim olundu.
2004-cü ildən bu məclisin üzvü olan şairənin indiyədək respublika mətbuatında onlarla şeirləri işq üzü görüb. Məclisin əksər nəşrlərində, ədəbi toplularında Həcər Qəbələ mütamadi çıxış edib. Vaxtaşırı ədəbi tədbirlərə həvəslə qatılan şairə bu dəfə qələm dostlarını özünün sayca 3-cü kitabının təqdimatına topladı. Bu yazının geri kalanını okuyun

İNAM ÜSTƏ: ASİF ATANIN CƏBRAYILLILARA SÖZÜ


asif_nam_AtaBöyük Azərbaycan filosofu Asif Ata ilə onun evində, İnam üstə görüşdük. Üç il öncə yurdundan didərgin salınmış həmyrlilərimə-cəbrayıllılara Ata nurunu, Ata sözünü yetirmək niyyətində bulundum. Ocaq atası “Xudafərin”in yaşamasından xoşhal oldu – mənəvi körpü əhəmiyyəti daşıdığına görə qəzetimiz vasitəsilə yurdçularına üz tutdu bu ağır günlərdə: Bu yazının geri kalanını okuyun

……..ÇƏBRAYIL….


загруженное (7)Məhəbbət Didərgin İsmayılov

Arxası Ziyarat , qənşərı Araz,
Sevinçi , kədəri həm şəri Araz,
Qoynunda yuxulu ” Bayatı şiraz” .
Dağlarda xəyala dalan Çəbrayıl.
Gözləri yaşarıb, dolan Çəbrayıl. Bu yazının geri kalanını okuyun

MAVİ XƏZƏRDƏ QƏTL


(detektiv roman)

n-02Nəriman Mahmud

O, Azadlıq meydanını keçib, idarə etdiyi “Hummer” markalı avtomobili sola burdu. Şəhəri yaxşı tanımasa da, bəzi küçələrinə bələdçiliyi var idi. “Aerokassa”nın qarşısına qədər gəlib çıxdı. Avtomobili kənara çəkib əyləci basdı. Dayanıb ətrafına baxdı. Gözlərinə qarşıdakı bağ sataşdı. Həmişəki kimi bağda xeyli adam vardı. Bura dəmiryol vağzalının yaxınlığındakı məşhur “Səməd Vurğun” bağı idi. O, avtomobili yenidən işə salıb bir az da irəliyə sürdü. Bu yazının geri kalanını okuyun

ZƏNCİRLƏNMİŞ ƏDALƏT


125133a-500x500 “Zəncirlənmiş ədalət” kitabında bayrağımızı, şəhidlərimizi, qadınlarımızı və bütövlükdə xalqımızı dəfələrlə təhqir etdiyi üçün erməni hərbçisi Qurgen Marqaryanı cəzalandıran Azərbaycan zabiti Ramil Səfərovun Ermənistanın ərazimizə təcavüzü nəticəsində yaşamış olduğu Qarabağ müharibəsinin acıları, uşaq yaşlarında keçirdiyi sarsıntılar, Cəbrayıl rayonunun işğalı zamanı ermənilərin törətdiyi vəşhiliklər, yaxınlarının, doğmalarının, ümumiyyətlə vətəndaşlarımızın görünməmiş vəhşiliklə, xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilməsi əksini tapmışdır. Bu yazının geri kalanını okuyun

BİR ŞƏHƏRİN SOYQIRIMI


y-03Yusif Dirili

(Faciə)

Altı pərdəli səhnəcik
İŞTİRAK EDİRLƏR
Əlif – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əlif Hacıyev
Niyaz – Ə.Hacıyevin köməkçisi
Namiq – Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı
Mehman – məsul şəxs
Çingiz – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Çingiz Mustafayev
Xocalı sakinləri – Murad, Musa, Səməd, Fuad, Azad, Salman, Nilufər, Süsənbər, Gülsənəm, Bu yazının geri kalanını okuyun

TÜRKÜN XOCALI DƏRDİ DİRİLİ QURBANİ MƏCLİSİNDƏ “XOCALI SOYQIRIMI”


imagesDİRİLİ QURBANİ MƏCLİSİNDƏ “XOCALI SOYQIRIMI”

Dirili Qurbani Məclisinin 03.02.2013-cü il tarixli toplantısı artıq xəbər verdiyimiz kimi XOCALI SOYQIRIMINA həsr olunmuşdu. Qeyd edək ki, ənənəvi tədbirlərdən fərqli olaraq bu dəfə məclis yeni qayda ilə öz yığnağını keçirdi. Bu yazının geri kalanını okuyun

HAQQIN SEVDALI ŞAİRİ


y-03 Yusif DİRİLİ

Diril qurbani Məclisinin sədri,
“Dirili Qurbani” jurnalının baş redaktoru,
Aərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, şair-publisist

“Damət Kərimli Tanrıya bağlı şairdir. Şeirləri ilə Tanrıya qovuşacağına inanır. Həqiqətən də onun şeirlərini oxuduqca hiss edirsən ki, poeziya Tanrı qüdrətindən yaranır.” Vəli Xramçaylı Bu yazının geri kalanını okuyun

YUSİF DİRİLİNİN 50 İLLİK YUBİLEYİ QEYD OLUNDU


Yusif Dirili

15 May 2011- ci ildə Dirili Qurbani Məclisinin sədri şair-publisist Yusif Dirilinin 50 illik yubileyi münasibətilə Masazır qəsəbəsində mərasim keçirlmışdir. Yubiley tədbiri Qurbani Ədəbi Məclisinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə araya gəlmişdir.Yubiley törəni məclisin ənənəvi qaydalarına uyğun olaraq açılmış və davam etmişdir. Bu yazının geri kalanını okuyun

AFORİZMLƏR


Anna Bartkulaşvili

“И мёд, и жало” kitabından

1. Universitet!

Açığını desək, hərdən adama elə gəlir ki, müasir universitetlərin vəzifələri yalnız təhsil haqlarını yığmaqdan və bunun müqabilində təhsil almaq haqqında diplom vermək təlabatından ibarətdir. Bu yazının geri kalanını okuyun

ƏDƏBİYYATA LƏNGƏRLƏNƏ-LƏNGƏRLƏNƏ GƏLƏN ŞAİR


Sabir Şirvan (Zalov Sabir Əvəz oğlu) 1961–ci ildə Cəbrayıl rayonun Xələfli kəndində anadan olub. Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universitetini bitirib. Uşaqlıq illərindən poeziyaya böyük maraq göstərib. Klassiklərimizdən və çağdaş dövrümüzün görkəmli yazarlarını mükəmməl bilir, oxuduqlarına tənqidi yanaşmağı, ədəbi müzakirəni çox xoşlayır. Özünə və yazılarına qarşı gücülü qısqanclıq hissinə malikdir. Ona görədir ki, illərdir ədəbi mühitin içərisində olmasına, ədəbiyyat və sənət dərnəkllərində bişib-bərkiməsinə baxmayaraq, həm dövri mətbuatda dərc olunmağa, həm də kitablarının çapına tələsməyib. Yazılarının üstündə yaz yeli kimi əsir. Təsadüfi deildir ki, şeirləri yalnız 40 yaşının həndəvərində öz oxucusunu “görüb”. Bir çox ədəbi-bədii almanaxların həmmüəllifi, Dirili Qurbani Məclisinin nəşrlərində redaktor və ya tərtibçilərindən biri olub. Beləliklə, çapa misqal-misqal, damla-damla, xəsisliklə yol açıb. Bu yazının geri kalanını okuyun

FİRUDİN ŞAHBUZUN POETİK DÜŞÜNCƏLƏRİ


Firudin Şahbuz (Məhərrəmov) 1963-cü ildə Naxçıvan MR-nın Şahbuz rayonunun Kükü kəndində anadan olub. Gənclik illərindən ədəbi yaradıcıığa maraq göstərib. İxtisasca musiqi müəllimi olan Firudin Şahbuzun həyatında və dünyagörüşündə musiqi və poeziya xüsusi rol oynayıb. Mütaliə elədiyi bədii kitablar, eşitdiyi nəğmələr, sevərək dinlədiyi şeirlər onun könül dünyasını poetik duyğulara qərq edib. Xüsusilə, Bakı ədəbi mühiti onun bir şair kimi formalaşmasına ciddi təsir göstərib. Dirili Qurbani Məclisinin qurucularından olan şairin şeirləri müxtəlif nəşrlərdə, o cümlədən üzvi olduğu Dirili Qurbani Məclisinin ədəbi toplularında dərc edilib. “Yurd”, “Zirvədən-zirvəyə”, “Xilaskar”, “Sevdalı dünyam”, “Səbəbli səbəbsizlər”, “222 yarpaq”, “Vida” və “Payızda bahar ətri” adlı şeirlər və “Nurdan doğan qaranlıq” adlı bir romanın, “Sevdalı dünyam” və senariləşdirilmiş “Türk dünyası” albomunun müəllifidir.

Bu yazının geri kalanını okuyun

SÖZÜNÜN MAYASINDA VƏTƏN EŞQİ VAR


Şair Malik Əhmədoğlunun 50 yaşına giriş

Yaradıcılıq dosyesi: Məmmədov Malik Əhməd oğlu 1968-ci ildə Cəbrayıl rayonunun Dağtumas kəndində anadan olub. Bakı Mədəni-Maarif Texnikumunun Klub Tədbirləri Rejissorluğu ixtisasını bitirib. “Ölməyə qoymayın ümidlərimi”, “Bir də baxacaqmı gözüm dağlara”, “Sevincim, qəmim vətən”, “Söz gərək deyilsin öz zamanında” şeirlər, “İtirilmiş ömür” hekayələr və “Dağtumas şəhidləri” adlı publisistika və şeirlərindən ibarət kitabların müəllifi, həmçinin çoxsaylı almanaxların həmmüəllifidir. Respublika səviyyəli qəzet və jurnallarda çap olunub. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Dirili Qurbani Məclisinin təşkilati işlər üzrə rəhbəridir. “Qızıl qələm” mükafatçısıdır.

Bu yazının geri kalanını okuyun

TƏBİƏT ŞEİRLƏRİ


İSMAYIL İMANZADƏ

ŞİMŞƏK

Göy gurlayır buludların
Göz yaşımı axır yerə?
Şimşək çaxır, elə bil ki,
Göylər dözə bilməyərək
Bir gecəlik ayrılığa,
Kibrit çəkib baxır yerə.

Bu yazının geri kalanını okuyun

ARAZ HƏSRƏTLİ, DİRİDAĞ NİSGİLLİ DUYĞULAR ŞAİRİ


ÖMÜR-GÜNÜ SANAMAYAN ŞAİR RAFİQ MİRZƏNİN 70 YAŞINA

Yaradıcılıq dosyesi: Ömür-günü sanamadım nədənsə”, “Sevən ürək kövrək olur nədənsə”, “Ömrümdən axan Araz”, “Seçilmiş şeirlər” kitabları nəşr olunub. Ancaq o, bunlarla kifayətlənməyib, məclisimizin, eləcə də digər ədəbi birliklərin almanaxlarında, yaxud müstəqil nəşr ounan ədəbi-bədii toplularda, dərgilərdə, qəzetlərdə, ədəbiiyyat və mədəniyyət yönümlü saytlarda çap olunub, radio və televizyada müvafiq verilişlərdə dəfələrlə çıxışlar edib. Uzun illər çalışdığı Mərkəzi Hərbi Hospitalda sayğılı hərbiçi-vətəndaş şair kimi sevilərək tanınıb. Bu müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən yüksək səvyyədə təşkil olunan və bizim məclisin də məmnunluqla iştirak etdiyi hərbçi şairin kitab təqdimatı və yaradıcılıq gününə göstərilən diqqət və ehtiram həm özünün, həm də məclisimizin tarixi yaddaşında əbədiyaşar iz kimi qalacaqdır.
Bu yazının geri kalanını okuyun

FÜZULİ SOLTANIN ŞEİRLƏRİ


Demə

Dünyanın ən böyük şeir kitabı
Elə bu dünyanın özüymüş, demə.
Hər ömür bir şeir,nəğmə timsalı
Uca yaradanın sözüymüş, demə.

Mən də bu kitabın bir varağıyam
Əzəl bir yazının olacağıyam.
Bu dəli dünyanın qəm qonağıyam
Qəlbimi yaxan öz közüymüş, demə. Bu yazının geri kalanını okuyun

%d blogcu bunu beğendi: