SƏNİNLƏYƏM, İGİD ƏSGƏR…


ŞAİR-HÜQUQŞÜNAS RƏFAİL ƏLİYEVİN VƏTƏNPƏRVƏRLİK MÖVZUSUNDA ŞEİRİNİ TƏQDİM EDİRİK

AŞIQ NEMƏT GƏDƏBƏYLİ. DİRİLİ QURBANİDƏN