Kategori arşivi: ÖN SƏHİFƏ

ƏDƏBİYYATA LƏNGƏRLƏNƏ-LƏNGƏRLƏNƏ GƏLƏN ŞAİR


Sabir Şirvan (Zalov Sabir Əvəz oğlu) 1961–ci ildə Cəbrayıl rayonun Xələfli kəndində anadan olub. Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universitetini bitirib. Uşaqlıq illərindən poeziyaya böyük maraq göstərib. Klassiklərimizdən və çağdaş dövrümüzün görkəmli yazarlarını mükəmməl bilir, oxuduqlarına tənqidi yanaşmağı, ədəbi müzakirəni çox xoşlayır. Özünə və yazılarına qarşı gücülü qısqanclıq hissinə malikdir. Ona görədir ki, illərdir ədəbi mühitin içərisində olmasına, ədəbiyyat və sənət dərnəkllərində bişib-bərkiməsinə baxmayaraq, həm dövri mətbuatda dərc olunmağa, həm də kitablarının çapına tələsməyib. Yazılarının üstündə yaz yeli kimi əsir. Təsadüfi deildir ki, şeirləri yalnız 40 yaşının həndəvərində öz oxucusunu “görüb”. Bir çox ədəbi-bədii almanaxların həmmüəllifi, Dirili Qurbani Məclisinin nəşrlərində redaktor və ya tərtibçilərindən biri olub. Beləliklə, çapa misqal-misqal, damla-damla, xəsisliklə yol açıb. Bu yazının geri kalanını okuyun

Reklamlar

ARAZ HƏSRƏTLİ, DİRİDAĞ NİSGİLLİ DUYĞULAR ŞAİRİ


ÖMÜR-GÜNÜ SANAMAYAN ŞAİR RAFİQ MİRZƏNİN 70 YAŞINA

Yaradıcılıq dosyesi: Ömür-günü sanamadım nədənsə”, “Sevən ürək kövrək olur nədənsə”, “Ömrümdən axan Araz”, “Seçilmiş şeirlər” kitabları nəşr olunub. Ancaq o, bunlarla kifayətlənməyib, məclisimizin, eləcə də digər ədəbi birliklərin almanaxlarında, yaxud müstəqil nəşr ounan ədəbi-bədii toplularda, dərgilərdə, qəzetlərdə, ədəbiiyyat və mədəniyyət yönümlü saytlarda çap olunub, radio və televizyada müvafiq verilişlərdə dəfələrlə çıxışlar edib. Uzun illər çalışdığı Mərkəzi Hərbi Hospitalda sayğılı hərbiçi-vətəndaş şair kimi sevilərək tanınıb. Bu müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən yüksək səvyyədə təşkil olunan və bizim məclisin də məmnunluqla iştirak etdiyi hərbçi şairin kitab təqdimatı və yaradıcılıq gününə göstərilən diqqət və ehtiram həm özünün, həm də məclisimizin tarixi yaddaşında əbədiyaşar iz kimi qalacaqdır.
Bu yazının geri kalanını okuyun

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti – 100


DİRİLİ QURBANİ MƏCLİSİNİN YUBİLEY TƏBRİKİ

Sayğılı dostlar, istəkli soydaşlar! Bəylər və Xanımlar!
Bu gün Azərbaycan xalqının tarixi taleyində son dərəcə əhəmiyyətli rol oynamış, müsəlman şərqində ilk parlamentli dövlətin – Azərbaycan Demokratik Respublikasının – Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətnin yaradılmasının 100 illiyi tamam olur. Bu yazının geri kalanını okuyun

“GÖZLƏ, DÖNƏK QARABAĞA, ŞUŞAYA…”


Qarabağ nisgilli, Cəbrayıl həsrtli şairə – tərcüməçi Kifayət Salmanqızının “İki sevgi” kitabı üstündə xarakterik cizgilər Bu yazının geri kalanını okuyun

“ÖLÜB DİRİLMİŞƏM BİR TORPAQ KİMİ…”


Torpağın ölüb dirlidiyini görübsünüzmü heç? – “Torpaq deyir öldür məni, dirildim səni.” Hərdən mənə elə gəlir ki, dədələrin bu hikmətli deyimi sanki şeir üçün yaranıb. Bu yazının geri kalanını okuyun

Bəxtiyar Azərbaycan (gerçək hekayə)


Azər Əhmədov

Carlo öldü. “Fakirsənsə ölümün daha böyük” demiş şair. Carlo fakir deyildi. Amma böyük bir ölümlə ölmək istəyirdi. Milyonların onun ölümündən xəbər tutmasını istəyirdi. Sevdiyi, uğrunda vuruşduğu milyonların. Vuruşub məğlub olmuşdu. Məğlubsansa ölümün daha böyük! Bu yazının geri kalanını okuyun

%d blogcu bunu beğendi: