AFORİZMLƏR


Anna Bartkulaşvili

“И мёд, и жало” kitabından

1. Universitet!

Açığını desək, hərdən adama elə gəlir ki, müasir universitetlərin vəzifələri yalnız təhsil haqlarını yığmaqdan və bunun müqabilində təhsil almaq haqqında diplom vermək təlabatından ibarətdir.

Təəsüflər olsun ki, tələbənin – müasir dövrdə əsas aparıcı qüvvə olmasını çox adam başa düşmür.

  2. Həyat təkcə bədənin təabatından deyil, həm də zövqdən ibarətdir.

  3. Diqqət yetirsək, ilk baxışdan xətrə dəyməyən, boş, sadə və gülməli görünən şeylər, müəyyən məqamda xüsusi məna kəsb edə bilər.

  4. Ayrı-ayrı xarakter və taleli bir çox insanları birləşdirən nədir? Yəqin ki, elə onlarıbir-birindən fərqləndirən şeyin özü.

  5. Ağac qocalır  və əksər hallarda  çürüməkdən  məhv olur.

  6. Belə bir üsul var – yan qaçmaq, axtarmaq üsulunu xatırladır.

  7. Büdcəni yanmayan dolab(şkaf) kimi dərk eləmək olmaz.

  8. Balın şirinliyi, arının sancmasına bəraət qazandırmır.

  9. Heyvanlar aləmində göyərçin kimi doğulan sonradan qartala çevrilmir, bu, insanlar

ərisində müşahidə olunur.

10. Bəzi insanların iki – bir həqiqi dərisi, bir yalançı dərisi olur.

11. Qaçıb canını qurtaranlar nə asqırırlar, nə də ösgürürlər.

12. Nikah güc və gözəllik arasındakı  mütənasibliyi  məhv edir, sevgini diktəyə çevirir

13. Qadınlar qısqanc olanda, kişilər xüsusilə qərar vermək zirək  olurlar.

14. Soraq kitabı ilə müalicə olunmayın, yazılanlarda səhvə yol verilmiş olar.

15. Ürəyi olmayan adamlar  infarktdan  ölməz.

16. Massaj eləmək – massajistin arıqlaması üçün ən yaxşı vasitədir.

17. Ölməz olmaq olar, eyni zamanda şikəst olsan da.

18. Qızılgül qadından o mənada yaxşı və ya pisdir ki, tırtılın onun üzərindəki qoyduğu  izlər görünür

19. Bir çox insanların baş beyninin qabığı palıddandır.

20. Beyinin başı çatışmadığı hallar məlumdur.

21. Qəzetlər yalanı hara gəldi yazmamağın üsulunu tapıblar.

22. Dünyaya  iməkləməyə gələn insan  üçün hayat  asandır; o hər yerə başını soxub keçə bilər.

23. Qoyunun dərisini soymaq yox, yununu qırxmaq lazımdır.

24. Pulu havaya səpələməmişdən öncə küləyin istiqamətini müəyyənləşdirmək lazımdır.

25. Başqasına quyu qazma,  qoy özü qazsın.

26. Zarafatı başa düşməyən adam, gülməkdən ölməz.

27. Bəzi göbələklər həyatda  ancaq  bircə dəfə yeyilir.

28. Qadınlar arasında bakirə qalanlar anlaşmazlığın üzündəndir

29. Susamurun arzusu da gunduzun arzusu kimidir.

30. Qalxa bilmirsən? İməklə

32. Ancaq yatan oyana bilər

33. Sizin bu saat üstündə dayandığınız torpaq, yoldaş, artıq sizin deyil!

34. Hər millətin, eləcə də ayrı-ayrı adamların ipək parça kimi dərisi var.

35. Hökumətin əsas keyfiyyəti – onun sabitliyidir.

36. Siyasi lətifə – bu öz – özlülüyündə uzun müddətli susmaqdan sonrakı şifahi qırmadır.

37. İndi həqiqətən mədəni adam olmaq marağında olanlar çox azdır.
38. Dahi – dahi olduğuna gör
ə günahkar olmadığı kimi, bəzi adamlar da yarasız olduqlarına görə günahkar deyillər.

39. Uca  o adam deyil ki, boyu uzanıb, uca o adamdır ki, yüksəkliyə ucalıb.

40. Ağac kölgə versə də, özü kölgədə inkişaf eləyə bilbir.

41. İllyustratsiyalı ensklopediya alanlar,  bir qutu meyvə alsalar da, evə ancaq boş qutu gətirən adamlarıxatırladırlar.

42. İnsanlar başlıca olaraq uğura ona görə ümüd bəsləyirlər ki, işləmək istəmirlər.

43. Dözümlülük və əmək nəyisə qazandırar, ancaq yaxşı maddi vəziyyətə sahib olmaq üçün, gərək  bəxtin gətirsin.

44. Ağlasığmaz təsadüflər nə qədər çox baş verirsə, uğura da o qədər çox etimad bəsləyirik.

45. Uğura inam mövhumata yaxındır.

46. Biz insanlar əslində xurafatçıyik, çünki  tənbəlik.

47. Səsini çıxarmayan çoxluq – bu əslində  susmayan çoxluqdur.

48. Köynəyin yaxasına çəkilmiş nişasta, qəlb nişastasının eynidir.

49. Məhəbbət oyununun stradegiyası  da  qadın zövqlüsü kimi  dəyişib.

50. Qadınlar mənzərə görüntüsünə daxil olurlar.

51. Gözəl qadınlar gözəl olmayan qadınların uğurlarına tez-tez qibtə eləyirlər, gözəl kişilər isə uğurların bəzən gözəl olmayan kişilərin payına düşdüyündən bixəbər olduqlarından öz gözəllikləri ilə öynuürlər.777777777

52. Hər ailənin özünün kiçik ailə günəşi olur.

53. Nə qədər içmək olar? Biz səhrada deyilik ki?

54. Bəzi ürəklər qocalmırlar, onlar ölü doğulurlar.

 55.Qatarlar iri inəklərə oxşayırlar – onlar da çirkli olur, tövşüyür, fit çalır, təkcə bir istiqamətə hərəkət edirlər.

56.Tacirlər paltarların meyitlərə prokat veriməsinin necə əlverişli olmasını anlamırlar. Çünkü meyit,  ola bilər , axırıncı yola bir gözəl kostyumda getmək istəyinin olması mümkündür.

57. İllər ona görə illərdi ki, onlara qalib gələsən.

58. Qüssə müxtəlifliyi hələ ki öz bölünməsini gözləyir

59. Xoşbəxtlik  az vaxt aparır, nəinki xoşbətsizlik. Xoşbətsizliyə  daha  çox diqqət  ayrılır.

60. Adətlər dəyişir, ancaq bizim daxili orqanlarımız harada idilər, orada da qalıblar, heç nə onlarla bacarmır

61. Axsaqlıq, bilirsiniz, ürəyin güzgüsü deyil. Necə düşünürsünüz, qəlb də axsıyə bilər.

62. Müəllifin həddən artıq açıq fikir bildirməsi əsərə xələllik gətirir.

63. Bizim zamanımızda xeyirxahlıq(ürəyiyumşaqlıq) xəyanətin bir formasına çevrilə bilər.

64. Hər şeyə baş aparmaq – qadın cəsarətinin amillərindən biridir.

65. Səhra qanunu – inamsızlıqdır.

66. Məbəddə xiffət keçirirlər ki, həzz alsınlar.

67. Məbədin məqsədi xilas etməkdir, vəsitə – qurbandır.

68. Yığın-  hər növ eybəcərliyin  seçimidir.

69. Hər nişanlanana evlənmək nəsib olmur.

70. Qənaətkar-simicin qardaşıdır.

71. Əgər biz insanlar balacayıqsa, bu o demək deyil ki, biz böyük işlərdən qorxuruq.

72. Hissiyyat qadınları daha tez birləşdirir, nəinki kişilərin idrak.

73. Hakimlər  bədən xəsarəti yetirmədən öldürürlər.

74. Bunun qəlbi eynilə o birinin bədəni kimidir.

75. Analıq bakirəliklə bir müstəviyə gəlməyən bir anlamdır.

76. Üzərinizə əzabverici əməyi – tənbəlliyi götürməyin.

77. Heç vaxt ibadətlə məşğul olmayanların yerinə əbədi ibadətedənlər lazımdır.

78. Bəzən uzun çəkən ayrılıq məhəbbətin bütün mahiyyətini itirir.

79. İnsanları Qısqanclıq qədər çox heç nə bağlamır.
80. Söz əsən külək kimidir. Onun yaratdığı dalğa küləyin əsməsi nəticəsində yarpaqların yaratdığı dalğaya bənzəyir.

81. Böyük şəhər  yaxşı  peyin qalağına bənzəyir

Qoy bizim qızılımız peyin olsun, amma bizim peyin – təmiz qızıldır.

Əzəmətlə yanaşı rüsvayçılıq  vardır, və o səbəbə görə  heç kimə yaltaqlıq  etmək olmaz.

Fəlsəfə – fikrin mikroskopudur; o heç nə nəzərsiz qoymur.

Arzumuzu  yerinə yetirməkdən təhlükəli nə ola bilər?

Bu axı təbiidir – vəzifəpərəstlik və mənsəbpərəstlik!

Nəyin ki insan, cəmiyyət da sifətini dəyişə bilər.

Eqoizm acaq insanı məhv etmir, o həmdə uzun ömrə  yol verir.

Artıq həyət  lotoreyayə  çevrilir.

Müvəffəqiyyətə çatanda təəccüblənirsən  gözlənmədən  ətrafinda olan dostlarının sayına.

Bəzən yaxşı, ancaq  yüngülxasiyyət və şəhvət adam, bilmədən  yamanlığın səbəbi ola bilər.

İngilablər  qısa  inkubasiyalı dövrü, ancaq tez sağalan xəstəliklərə   oxşayır.

Ədəbi janrlar dahi və  təsadüfün  birliyinin nəticəsində  doğulur.

Ən dərin uçurum – maliyyə uçurumudur; orda itkin düşmək olar.

Qadınların çoxu  öz sağlamlıqlarını qorumaq üçün  yox, qəşəng paltarlarını göstərmək üçün kurortlara tələsirlər.

Yaşa, ancaq  vaxtını bil!

Özünə düşmən qazanmaq  yollarının çoxluğundan     və dost  qazanmaq yollarının azlığından  dəhşətəgəlirsən.  

Rəhm  mövcud olanda məhəbbət təhlükə altındadır.

Məhəbbət görünmədən  azadlıqdan məhrum edir.

Fəlsəfə iş görmədən  əllaməlikdir.

Əgər Allaha da inansaq, iblisə da,  dünya heç da gülməli görünməz;   insana xas olan cüzi bacarıqsızlıq onun da əlindədir, o birisinin da.

Din qaydalarına riayət  edin; onları  pozmamaq üçün  fərəhli olun!

Sakitliyi qorumaq üçün alınan tədbirlər, demək olar, həmişə həqiqi  qaydasızlığın real səbəbi olur; onlar narahat edir.

Din heç da universal deyil, onun təsiri ancaq müəyyən səviyyədə olan müəyyən şəxslərə yayılır.

Hər bir din yaxşıdır, əgər o insana kömək edə bilirsə.

Söyüd ağacı heç zaman dağlarda  gül açmaz.

Din – qəlbsiz həyətin qəlbidir.

Sarkazm güclü bir silahdır, və hər bir silah kimi   kor-koranədir.

İntellekt və səmimilik bir  birinə alışırlar.

Günəş hamını şüalandırır və hamını isidir.

Gəncliyin gələcəyə ümid bəstələməyə  ixtiyarı var

Şöhrətpərəstlik təbii haldır, ancaq   öz  çərçivəsindən  çıxmamalıdır.

Qızılgül  çiçək açan budağında da ölür.

Əllərə ən yaxşı qulluq hər şeyi kənar əllərlə etməkdir.

Teoremaları sübut etmək üçün, bəzi aksiomaları bilmək pis olmazdı.

Əgər hissələr düşüncəsizdir, bütöv necə düşüncəli ola bilər?

Ədalətsizlik  üstün gəldi!

Başqalardan pislik gözləməyin, özünüz edin!

Yox! Mən heç da pis deyiləm. Mən hamı kimiyəm!

Bəndəniz, qulunuz adam həmişə hörmət bəsləyir.

Hər bir şey bacarmaq – yaxşıdır, tətbiq etmək – yox.

Diləyin və əldə edin!(Tanrı  vəd edib)

Ölünün qabağındakı olan günah heç bir ibadət  silə bilməz.

Jurnalistlər başqalarına özlərinin anlamadıqlarını izah edən insanlardır.
Cavanlar həyətin qanunlarını yaxşı bilirlər, qocalar isə çıxarmaları.

Dostunuza söykənə  bilərsiniz,  üstündən asılmaq – yox.

Susaram! Mənsiz da  deyənlər çoxdur.

Ədəbiyyatda siyasət konsertdə açılmış atəşə bənzəyir

Tanrı, şübhəsiz, qüclüdir, ancaq, iblis da zirəkdir.

Həmişə “Mən ağıllıyam” deyən adam…şübhə doğurur.

Gülüş olan yerdə həyət var.

Diplomatik  işdə olan  çatışmazlıqlar  – yazıçı yoluna qayıtmaq deməkdir.

Çalışın bədbəxtliyi və uğursuzluğu öz xeyrinizə çevirin.

6) Zarafatı başa düşməyən  insanlar gülməkdən ölməz.

7) Ağac kölgə yaradır, amma kölgədə inkişaf edə bilmir

8) Maraq göstərmək qadın igidliyinin əlamətlərindən biridir.

9) Kütlə hər cür iyrəncliyin geniş seçimidir.

10) Biz balaca adamlarıqsa, bu, o demək deyil ki, böyük işlərdən qorxuruq.

11) İnstinkt qadınları daha tez birləşdirir, nəinki kişiləri

12) Üzümüzə müvəffəqiyyət güləndə. gözlənilmədən dostların sayın artmasına  təəccüblənmək qalır.

13) İnqilab qısa müddət ərzində yoluxan, gec müalicə olunan xəstəliyə bənzəyir

14) Əvvəlcə valideynlər arzu edirlər ki, övladları dil açsın, sonra onlara susmağı əmr edirlər.

15) Jurnalistlər başqalarına özlərinin anlamadıqlarını izah edən insanlardır.

16) Ədəbiyyatda siyasət konsertdə açılmış atəşə bənzəyir.

18) Yaxşı iş görmək üçün çox düşünmək lazım deyil, çünki vaxt qalmayacaq.

19) Qadınlar sevdiklərinə ərə getdikdə, sevdiklərindən biri azalır.

20) Qısqanclıq üçün güc sevmək üçün lazım olan gücdən çox olur.

21) Əgər qadın sirr saxlayırsa, deməli onun bölüşməyə heç kimi yoxdur.

22) Qadın təbiətcə demokrat deyil, çünki hər cür bərabərliyin əksinədir.

23) Əclaflıq ona hər an cavab verilə bilinməyəcək üstünlüyə malikdir.

24) Özünü başqa insanın yerində təsəvvür etməkdən çətin şey yoxdur

25) Qadınlar kişilərdən keçmişi, kişilər isə gələcəyi gizlədir.

26) İt insanın ən yaxşı dostudur, buna görə də insana onu satmaq asan gəlir.

 27) Oyunçu əldə edilməsində iştirak etmədən maddi sərvət qazanmaq istəyən adamdır.

28) Bu dünyada özünü tapmaq üçün harada olduğunu müəyyənləşdirməlisən.

29) Elmi işi onun müdafiə etməsi üçün müdafiə edilrlər.

30. Nikah güc və gözəllik arasındakı  mütənasibliyi  məhv edir, sevgini diktəyə çevirir

32. Ədalət vurma cədvəli tək birmənalı olmalıdır.

33. Başqasına quyu qazıma, qoy özü qazsın.

34. Bəzi  göbələyi  insan öz ömründə ancaq bir dəfə yeyir.

35. Sözlərin acılığı  məhv edə bilər.

36. Ancaq yatan adam oyana bilər.

37. Qalxa bilmirsən? Sürün!

38. Qoyunun tükünü çıxardarlar, dərisini yox.

39. İnsanlar müvəffəqiyyətə  arxayın olurlar, ona görə ki  çalışmaq istəmirlər.

40. Bəzi ürəklər qocalmır, onlar  dünyaya  ölü gəlirlər.

41. Bəzən   uzun  çəkilmiş ayrılıq məhəbbətin  mahiyyətini öldürür.

42. Dəli heç zaman şübhələnmir.

43. Tərslik və coşqunluq  – axmaqlığın  mövcudluğu dur.

44. İç üzün əks tərəfi da üzdür.

45. Xəyalpərəstliyin qurbanları dəlilərdir.

 46. Səhhət, sağlamlıq həkimlərin sirridir.

47. Əsas  – təəssürat etməkdir.

48. Bizim bu zamanda doğru, təmiz olmaq – özünü ədəbsiz aparmaqdır

49. Səhv edin, yanılın, ancaq ədalətli olun!

50. Arvad  ailənin baş sehrbazıdır.

Heyvanlar aləmində göyərçin kimi doğulan qartala çevrilmir. Bu, insanlar arasında da belədir.

Qadın qısqanc olanda kişi xüsusilə ehtiyatlı davranır.

Qəlbsiz insanları infarkt təhlükəsi gözləmir.

Bəzi adamların beyin qabığı palıd ağacındandır.

Pulları havaya sovurmazdan əvvəl küləyin istiqamətini təyin edərlər.

Mədəni insan olmaq indi çox az adamı narahat edir.

Dahi günahkar deyil ki, dahidir. Bəs istedadsızlar günahkardırlar?

Ucalıqda olanlar yüksələnlər yox, yüksəyə dırmaşanlardır.

Ağac altına kölgə salar, kölgədə böyüyə bilməz.

Hər xoşbəxt ailənin öz ailə günəşi var.

Gözəl paltar asılqanda da gözəl görünür.

Qohumların əsəblərini qoruyun: sevincinizi onlarla bölüşməyin.

Sükut da yalan danışa bilir.

Lənətə gəlmiş yaşamaq ehtirası! İnsanda özünə necə yer tapır, bilmirəm, ancaq yaşamaq istəyirəm.

 

Yorum bırakın

Henüz yorum yapılmamış.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Cavab qoy

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s